Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

5 grudnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2019 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń, wraz z wynikami konkursów znaleźć można pod adresem http://bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1817&t=1817

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 9 listopada 2018 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 20 listopada 2019 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie oraz program będący przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1804&t=1804

28 grudnia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowana została informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Szczegóły wyników znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1739&menu=&mod=site&id=1739&rok=&miesiac=&id=1746&t=1746 oraz http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1739&menu=&mod=site&id=1739&rok=&miesiac=&id=1748&t=1748.

4 grudnia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń, wraz z wynikami konkursów znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1739&t=1739.

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 8 listopada 2015 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 20 listopada 2017 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie oraz program będący przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1728&t=1728

8 lutego 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn (II nabór). Szczegóły ogłoszenia znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1693&t=1693.

Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje, że 8 lutego 2017 roku, na podstawie art. 18a, pkt 1, ppkt 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn w 2017 roku. W ramach konkursu nie złożona została żadna oferta na realizację zdania. Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10547/u1nokukfis17.pdf.

10 stycznia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku (II nabór) oraz w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675.

Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje, że 9 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 18a, pkt 1, ppkt 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. W ramach konkursu nie złożona została żadna oferta na realizację zdania. Szczegóły znajdują się pod adresem internetowym http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1678&t=1678.

15 grudnia 2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2017 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń, wraz z wynikami konkursów znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675.

22 grudnia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2016 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń, wraz z wynikami konkursów znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1623&t=1623.

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 12 listopada 2015 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 20 listopada 2015 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie oraz program będący przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem
http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1610&t=1610
2 kwietnia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 - II nabór oraz zaproszenie do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1535&menu=&mod=site&id=1535&rok=&miesiac=&id=1578&t=1578

1 grudnia 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1535&t=1535

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 20 października 2014 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 października 2014 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie oraz program będące przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1525&t=1525
4 lutego 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1482&t=1482

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowy.

Informujemy, że podpisane zostały umowy będące wynikiem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. W zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych umowa podpisana została z Caritas Diecezji Gliwickiej, natomiast w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z KS Nitron.

Informujemy, że Wójt Gminy Krupski Młyn przedłuża termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku. Ogłoszenia pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1387&menu=&mod=site&id=1387&rok=&miesiac=&id=1388&t=1388

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Kandydatów należy zgłasza na formularzu zgłoszeniowym.
Szczegóły ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy

3 stycznia 2013 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1387&t=1387

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy o rozpoczęciu z dniem 15 listopada 2012 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który obowiązywać będzie w latach 2013 - 2015.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22 listopada 2012 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie oraz program będący przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1379&t=1379

Informujemy, że 1 lutego 2012 roku podpisane zostały umowy będące wynikiem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. W zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych umowa podpisana została z Caritas Diecezji Gliwickiej, natomiast w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z KS Nitron.

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. Kandydatów należy zgłasza na formularzu zgłoszeniowym.

2 stycznia 2012 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2012 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1304&t=1304

25 maja 2011 roku opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
27 kwietnia 2011 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1260&t=1260

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 15 kwietnia 2011 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22 kwietnia 2011 roku. W przypadku przesłania uwag pocztą elektroniczną w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.
W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.
Szczegóły (ogłoszenie, program oraz uchwała będące przedmiotem konsultacji) znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1259&t=1259.

Login Form