Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2014 r.” tj w dniach 5,6,7.09.2014 r. obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego ruchu. Zmienioną organizację ruchu dla poszczególnych linii autobusowych w czasie przemarszu pochodu przedstawiamy w załączniku(27.08.2014)


Wiaty przystankowe
W związku z realizacją inwestycji przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na dostawę i montaż wiat przystankowych informujmy, że na przełomie lipca i sierpnia zainstalowano na terenie naszej gminy 2 nowe wiaty - w Krupskim Młynie przy rondzie oraz w Ziętku. Fotografie wiat TUTAJ (25.08.2014)


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem,  prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych pragniemy objąć wsparciem pracodawców zatrudniających bądź chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia(21.08.2014)


Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Elementem programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu. Do wglądu program oraz uzasadnienie(20.08.2014)


Zastępca Burmistrza miasta Tarnowskie Góry zaprasza na „XI Tarnogórski Bieg Siedlaczka”, który odbędzie się w dniu 6 września 2014 roku w parku miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego. Wszystkie szczegóły tutaj(18.08.2014)


Informacja nt. usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych świadczonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej w naszej gminie. Dodatkowo skarga oraz wniosek Caritasu Diecezji Gliwickiej jak również odpowiedź prezesa NFZ. (1.07.2014 - aktualizacja 12.08.2014)


UWAGA!
Od 9 sierpnia (sobota) ponownie zapraszamy na basen w Krupskim Młynie! Informujemy ponadto, że w niecce basenu znaleziono obrączkę męską. O szczegóły prosimy pytać u ratowników na basenie.
(8.08.2014)


UWAGA!
Informujemy mieszkańców, że od 5 sierpnia (wtorek) do odwołania basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie nieczynny, ze względu na konieczność wymiany wody. Za utrudnienia przepraszamy. (5.08.2014)


Jak można zauważyć, przełom czerwca i lipca to okres realizacji kolejnych inwestycji na terenie naszej Gminy. Na Osiedlu Ziętek w tamach projektu "Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek" współfinansowanego ze środków unijnych (PROW) modernizowany jest placu zabaw oraz wykonywane są chodniki (szczegóły TU). W Krupskim Młynie modernizowany jest budynek przy ul. Zawadzkiego 3 oraz budowany jest parking przeznaczony dla osób korzystających z oferty GOKSiR, GBP, GOPS i Przedszkola w Krupskim Młynie w ramach inwestycji "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową miejsc postojowych" także współfinansowanej ze środków PROW (szczegóły TU). W budynku przy ul. Głównej 5 (sala posiedzeń Rady Gminy) wymieniana jest podłoga w holu, cyklinowana jest podłoga w sali głównej, modernizowana jest toaleta i pomieszczenie gospodarcze, odgrzybiane i malowane są ściany piwnic, wymieniana jest stolarka drzwiowa, wykonywane jest miejscowe odwodnienie budynku, wykonywane są prace w ramach zadaszenia podjazdu do budynku oraz elewacji (zdjęcia TU). W ramach prac inwestycyjnych rozpoczęła się także I część modernizacji budynku Urzędu Gminy, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej (ZDJĘCIA). Zwieńczeniem letnich inwestycji jest ogłoszony 16 lipca przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Potępie i kanalizacji na Osiedlu Ziętek. Termin składania ofert mija 31 lipca. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie prac to II połowa sierpnia. (23.07.2014)


W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach informujemy, iż z dniem 1.01.2012 roku część zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), na mocy zawartego porozumienia, przejęło Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach, mieszczące się na ul. Górniczej 36. Mając na uwadze fakt, iż funkcję nadzorującego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, wszelką korespondencję kierowaną do PCZK należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach , Biuro Bezpieczeństwa Publicznego ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „PCZK”. (23.07.2014)


Odkomarzanie

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców Gminy Krupski Młyn, iż w dniach 17-18.07.2014 roku tj. czwartek, piątek po godzinie 16:00 zostanie przeprowadzony zabieg odkomarzania przez firmę DERTEX DDD z Jaworza. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, w podanym terminie , zabieg zostanie przełożony. (8.07.2014)


Wakacyjny rozkład jazdy autobusów

W związku z okresem wakacyjnym przypomina się, że od dnia 30.06.2014r. do 31.08.2014r. autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej. Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743, 747, 748 i 791 oraz 739 (tylko rozkład obowiązujący w dni robocze szkolne). (7.07.2014)


W załączeniu publikujemy raport z badania ankietowego satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. (1.07.2014)


"Bezpieczne wakacje 2014"

W związku z rozpoczętymi wakacjami Wojewoda Śląski wystosował apel z  inicjatywą pn. „Bezpieczne wakacje 2014” w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Treść apelu można przeczytać tutaj. (1.07.2014)


Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”

Sekretariat Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Regulamin konkursu. (1.07.2014)


BASEN JUŻ OTWARTY !

Od 28 czerwca br. GOKSiR w Krupskim Młynie zaprasza na basen kąpielowy w przy ul. Głównej. Będzie on czynny do 31 sierpnia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-19.30, zaś w soboty i niedziele od 10.00-20.00 (za wyjątkiem dni deszczowych i zimnych-temperatura powietrza poniżej 16 stopni Celsjusza). Więcej informacji tutaj(1.07.2014)


GRUPA KRUPA !

28 czerwca z Krupskiego Młyna ośmioosobowa rowerowa grupa wyruszyła do Rzymu. Przed nimi ponad 1700 km codziennego, ciężkiego chwilami pedałowania po terenach płaskich i górzystych. Pielgrzymka zakończy się 10 lipca na placu św. Piotra w Watykanie. Naszym bohaterom życzymy wytrwałości, siły i mimo wszystko uśmiechu. Relacje z wyprawy dostępne są TU(27.06.2014)


Rok szkolny 2013/2014 właśnie dobiegł końca. Zwyczajem poprzednich lat Pani Dyrektor Janina Kozubek wystosowała list, w którym prezentuje w skrócie wszystkie najważniejsze wydarzenia minionych dziesięciu miesięcy. List można zobaczyć tu(27.06.2014)


WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI

Tradycyjnie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego wyróżnienia, nagrody i gratulacje za szczególne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali uczniowie trzeciej klas Gimnazjum w Krupskim Młynie. W tym roku prymusami zostali: Dominika Kruszewska, Michalina Dubiel, Aleksandra Knopik oraz Wojciech Mika. Nagrody uczniom wręczył Wójt Gminy Jan Murowski. Szczególne podziękowania złożone zostały, także Pani Dyrektor oraz Wychowawczyni klasy. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj. (26.06.2014)


BEZPIECZNIE NA DRODZE

25 czerwca w Zespole Szkół w Krupskim Młynie został przeprowadzony konkurs „BEZPIECZNIE NA DRODZE”. Konkurs ten miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży z tutejszego zespołu szkół. Do konkursu przystąpiły 53 osoby z klas V i VI szkoły podstawowej oraz klasz Ia i Ib gimnazjum. Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Po rozwiązaniu testu uczestnicy konkursu przystąpili do części praktycznej. W tej części konkursu młodzież musiała wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczestnicy musieli ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc, przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wiedza oraz umiejętności młodzieży były bardzo zróżnicowane. Jury, w skład którego wchodzili: instruktor ratownictwa drogowego Jolanta Michałek, ratownik Dawid Mundzik, sierżant sztabowy Małgorzata Kloczkowska oraz aspirant Mirosław Tomaszek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach wybrało spośród uczestników najlepszych na podstawie przyznanych punktów. Najlepszymi okazali się Agnieszka Łukasiewicz (miejsce I), Julia Zaręba (miejsce II) oraz Małgorzata Siwy (miejsce III). Nagrody, które otrzymali zwycięzcy ufundowane zostały przez Automobilklub Śląski. Były to plecaki firmy 4F oraz śpiwór. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! (26.06.2014)


Zawody strażackie 2014

21 czerwca br. na stadionie sportowym w Krupskim Młynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn i Gminy Tworóg. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 17 drużyn w tym 6 kobiecych. Naszą gminę reprezentowała liczna grupa strażaków z OSP w Potępie, która wystawiła do rywalizacji aż 4 zespoły w różnych kategoriach wiekowych. Zawody dla wszystkich drużyn składały się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego, które strażacy wykonywali pod czujnym okiem komisji sędziowskiej. Zmagania o tytuł najlepszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dostarczyły zarówno zawodnikom, jaki i licznie zgromadzonej publiczności wiele emocji. Najlepsi, jak to podczas zawodów bywa, otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Galeria zdjęć (fot. Karol Kominek). (26.06.2014)


BOŻE CIAŁO

19 czerwca br. kościół katolicki obchodził Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, znaną częściej pod nazwą - Bożego Ciała. W tym dniu wierni naszej gminy licznie uczestniczyli w uroczystościach, które przeszły ulicami Potępy i Krupskiego Młyna co można zobaczyć na fotografiach(23.06.2014)


Spichlerz Górnego Śląska zaprasza na dwudniowy rajd rowerowy po „Spichlerzu Górnego Śląska”, który odbędzie się 28-29 czerwca 2014 roku. Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz szczegóły dostępne są na stronie internetowej Spichlerza(20.06.2014)


Spichlerz Górnego Śląska serdecznie zaprasza na „Letnią szkołę rękodzieła i rzemiosła”. Warsztaty odbywać się będą, we wszystkich 12 gminach wchodzących w skład Spichlerza. Na każdy dzień przewidziane są bezpłatne warsztaty, np. z witrażu, sianotworów, dekoracji świec czy bibułkarstwa. Szczegółowe daty imprez podane na plakacie(13.06.2014)POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI
 

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącego

Nowiny Zielonej Gminy

 

MAPA GMINY

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2014-09-01
USD 3,2035 +0,22%
EUR 4,2099 -0,07%
CHF 3,4901 -0,08%
GBP 5,3260 +0,38%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form