Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):OTRZYMANE DOFINANSOWANIA !

Informujemy mieszkańców, że w ostatnich dniach Gmina Krupski Młyn otrzymała informacje o przyznanym dofinansowaniu dwóch wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
W ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia 2016" WFOŚiGW przyznał środki w wysokości 37,5 tyś złotych na realizację pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane (związane z instalacją elektryczną, wymianą drzwi, gipsowaniem i malowaniem ścian oraz remontem podłogi), zakupione zostaną pomoce naukowe oraz wyposażenie multimedialne.
Z kolei Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs w ramach osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. W jego ramach otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 850 tyś. złotych na realizację projektu "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn". W związku z tym, po realizacji prac, które planowane są w przyszłym roku, funkcjonować będzie w naszej gminie 39 instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z energii słonecznej. W najbliższym czasie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie poinformowani zostaną o terminie i miejscu spotkania, na którym przedstawione zostaną informacje o realizacji projektu. (5.12.16)


CHODNIK PRZY ULICY GŁÓWNEJ


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach realizuje zadanie związane z modernizacją chodnika przy ul. Głównej w Krupskim Młynie. Jeżeli aura pozwioli, nowa nawierzchnia położona zostanie od mostu betonowego do sali posiedzeń Rady Gminy. Jeżeli nie, prace ograniczą się do odcinka od mostu betponoweggo do miejsca na wysokości basenu kąpielowego. Dokumentacja fotograficzna znajduje się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/173-chodnik.html. (2.12.16)


PRACOWNIA SZTUKI W POTĘPIE

Pracownia powstała z myślą o dzieciach, które lubią tworzyć, montować, budować, sadzić, projektować, brudzić, dekorować i nie boją się materiałów o dziwnych konsystencjach, a także z myślą o rodzicach, którzy bardzo by chcieli, by dziecko czasem pobawiło się gipsem czy pomalowało deskę farbą tablicową, ale czują, że w domu byłoby to zbyt ryzykowne. Tutaj jest do tego przestrzeń, ale należy pamiętać o tym, że czasami dziecko nie wyjdzie z zajęć zbyt czyste.
W czasie siedmiomiesięcznej działalności Pracowni odbyły się tu zajęcia o tematyce: rzeźba abstrakcyjna, konstruowanie latawców, czerpanie papieru z motywem roślinnym, tort malinowy dla dzieci, aluminiowe ptaki, piaskolina pachnąca lawendą, sadzenie ziół, złocenie drewna, robienie mydła, świece w filiżankach, plener malarski, domki dla ptaszków, spódnice z worków na śmieci i anioły z bandaża gipsowego.
W maju, podczas malowania na sztalugach martwej natury, odwiedzili nas filmowcy z Brestu z zachodniej Francji. Efektem ich wizyty był krótki film, znakomicie pokazujący całą gamę emocji i zaangażowanie z jakim pracują dzieci.
Na zajęcich pojawiło się już ok. 70 różnych dziecięcych twarzy z Krupskiego Młyna, Ziętka, Potępy, Kotów a nawet Tarnowskich Gór. Duża część z nich przychodzi regularnie od samego początku, ale byli i tacy, którzy zajrzeli tu tylko raz. Obserwuję duże zaangażowanie rodziców, którzy często nie mogąc przywieźć dzieci osobiście, proszą o to dziadków lub sąsiadów. Są też bardzo chętni do pomocy, choć - jeśli nie ma takiej potrzeby - bardzo zależy mi na tym, by dzieci pracowały same, słuchając nie mamy, czy taty, ale tego, co podpowiada im intuicja.
Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną radością, bo mogę obserwować z jaką pasją i zaangażowaniem pracują. Zawsze po zajęciach mam nadzieję, że dorośli, widząc efekty pracy dziecka, bez względu na to, czy praca jest perfekcyjna, czy nie, pochwalą je i powiedzą, że są z niego bardzo dumni. Pamiętajmy, że to jeszcze dzieci, a nie profesjonalni artyści, ale to, co im dziś powiemy, może sprawić, że kiedyś nimi będą.
Prace dzieci można oglądać w DK w Potępie lub na stronie internetowej www.pracowniasztuki.blog.pl.

tekst i foto - Marta Knopik (2.12.16)


OPIEKA NAD KOTEM

Osoby zainteresowane podjęciem się opieki nad udomowionym kotem, który dokarmiany jest w bloku przy ul. Buczka 8 w Krupskim Młynie, proszone są do dnia 5 grudnia br. o kontakt pod nr telefonu 504256702. Po tym terminie kot zostanie przewieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt. (2.12.16)


SPOTKANIE DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmujące swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu FIO 2016. Szczegóły spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Spotkanie-dla-podmiotow-niepublicznych/idn:6253.html. Zainteresowanych zapraszamy. (25.11.16)


OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ogstud.pdf. (17.11.16)

Informujemy ponadto, że kompletna dokumentacja dotycząca nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1534&mod=site&id=1534. (25.11.16)


TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

Informujemy, że 15 listopada br. odbędzie się trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W związku z tym, w godzinach 9.00-14.00 służby dyżurne Wojewody Śląskiego nadadzą komunikat zawierający polecenie uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.(14.11.16)


OGŁOSZENIE O PRACĘ

Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pracanitroerg.pdf publikujemy ogłoszenie o pracę w zakładach Nitroerg. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą. (7.11.16)


PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ

Informujemy, że na stronie http://www.krupskimlyn.eu/index2.php?Itemid=447 opublikowany został Poradnik postępowania w sytuacji zagrożeń. Zapraszamy do lektury. (2.11.16)


PRZEJŚCIE PRZEZ TORY NA CMENTARZ OTWARTE

Informujemy mieszkańców, że od dzisiejszego południa czynne jest przejście przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej prowadzące na cmentarz w Krupskim Młynie. Zapraszamy do korzystanie z udogodnienia i prosimy jednocześnie o zachowanie ostrożności i uwagi. Fotografie z odbioru oraz zdjęcia gotowego przejścia znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/172-przejcie-przez-tory-.html(28.10.16)


SPOTKANIE INFORMACYJNE LGD

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/lgdsin.jpg. (28.10.16)


OGŁOSZENIA O PRACY

Informujemy zainteresowanych, że firma Pomorzanin poszukuje osoby do pracy na stanowiskach recepcjonistki/recepcjonisty (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/recepcja.pdf), kucharza/ kucharki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kucharz.pdf) oraz kelnera /kelnerki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kelner.pdf). Praca związana będzie z rozpoczęciem funkcjonowania nowego hotelu Prawdzic Pałac w Krupskim Młynie. Zapraszamy (26.10.16)


KURSOWANIE AUTOBUSÓW W LISTOPADOWE ŚWIĘTA

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2016 r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób:
- 31 października 2016 r. tj. poniedziałek (dzień przed Wszystkimi Świętymi) wg rozkładów obowiązujących w soboty;
- 1 listopada 2016 r. tj. wtorek (dzień Wszystkich Świętych) wg rozkładów obowiązujących w soboty bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.
Ponadto informujemy, iż w dniu Wszystkich Świętych przejazdy środkami komunikacji w sieci komunikacyjnej MZKP i KZK GOP będzie BEZPŁATNY.
Do obsługi autobusów linii 129 w w/w dniach kursować będą autobusy przegubowe.
11 listopada 2016 r. tj. piątek (Święto Niepodległości) autobusy kursować będą wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych. (25.10.16)


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W związku z wdrożeniem Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa (link do mapy: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html) informujemy mieszkańców, że na terenie naszej gminy na mapę naniesione zostały dwa miejsca występujących zagrożeń. Są nimi ul. Tarnogórska w Potępie, gdzie notuje się przekroczenia dozwolonej prędkości oraz sklep 24H w Krupskim Młynie przy rondzie, w obrębie którego dochodzi do częstego zakłócania ciszy i porządku. Oba miejsca są i będą przedmiotem szczególnej uwagi ze strony Policji. Wzmożone zainteresowanie zdarzeniami i funkcjonowaniem sklepu zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych wiązać się będzie z monitorowaniem zachowań osób przebywających w okolicy sklepu oraz karaniem osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Jak czytamy na stronie Policji (http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html) Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwolić ma na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. System służyć ma dodatkowo wspomagająco przy podejmowaniu decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp. oraz w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu a także informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Podkreślić należy, że strona zawierająca Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. (12.10.16)


WODA NA OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców działek z terenu Gminy Krupski Młyn (rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV), że w dniach 11-14.10.2016 r. zostanie odcięta dostawa wody do ogródków działkowych. Stan licznika wody należy podać do dnia 14.10.2016 r. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn lub telefonicznie pod numerami telefonu: 285 – 70 – 16 oraz 504 –256 –702  w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 – 15.00. W przypadku braku informacji ze strony dzierżawcy w w/w terminie, o stanie licznika wody, zostanie on rozliczony na podstawie odczytu wodomierza zainstalowanego dla zespołu działek, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej działki. Prosimy dzierżawców o zabezpieczenie liczników przed okresem zimowym. (10.10.16)


SPOTKANIE Z REGIONALNYM DORADCĄ ENERGETYCZNYM

W związku z przystąpieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii” zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości z terenu Gminy Krupski Młyn na spotkanie z regionalnym Doradcą Energetycznym pracującym w strukturach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 12 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia w/w projektu, dostępne dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych na obiekty budowlane, obiekty liniowe, linie produkcyjne w których możliwe i celowe jest podejmowanie działań mogących zwiększyć ich efektywność energetyczną, oraz omówione zostaną możliwe zasady i formy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Krupski Młyn (tel. 32 285-70-16, 32 285-70-77 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do 7 października 2016 roku. (28.09.16)


ŚWIĘTO LASU W KALETACH


W imieniu LGD Leśna Kraina Górnego Śląska oraz własnym serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny Święto Lasu, który odbędzie się 24 września br. w Kaletach na terenie Ichtioparku przy ul. Fabrycznej. Festyn organizowany w ramach planu komunikacji Lokalnej Strategi Rozwoju. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD odwiedzającym nas turystom. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/fsl2016.jpg. (12.09.16)


JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy, że między 26 września a 1 października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10321/zow2k2016.pdf. (12.09.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - KARTY PROJEKTU

Szanowni Państwo, za nami etapy zbierania ankiet od mieszkańców oraz warsztaty, czyli spotkanie konsultacyjne. Na warsztatach dowiedzieliśmy się czym jest rewitalizacja i po co Naszej Gminie program rewitalizacji oraz jak wyznaczmy jego obszary. Podczas spotkania, które odbyło się 6 września w Sali posiedzeń Rady Gminy w Krupskim Młynie ustaliliśmy, że karty projektów, które są zestawieniem pomysłów rewitalizacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie, tak, żeby zainteresowane osoby mogły włączyć się w proces tworzenia LPR. W związku z tym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kplpr.pdf zamieszczamy „Kartę projektu" i prosimy, by zainteresowane osoby przekazały je do tutejszego Urzędu do 14 września. Kartę można przekazać osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie przygotowania dokumentu. (7.08.2016)


XXI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

Od 9 do 11 września na Małej Panwi odbędzie się XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy. Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie http://ssk-wiking.pl/2016/08/08/xxi-ogolnopolski-splyw-kajakowy-9-11-09-2016-rzeka-mala-panew/. Patronat nad imprezą sprawuje min. Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spływie i odkrywania uroków rzeki. (6.08.2016)


REPORTAŻ O NITROERGU


O ŚKUP PONOWNIE W KRUPSKIM MŁYNIE

MZKP w Tarnowskich Górach informuje, że 7 września br. w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie w godz. 8.00-16.00 będzie można ponownie skorzystać z Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP, w celu uzyskania informacji dotyczących autobusowych biletów elektronicznych a także złożenia wniosku na spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP. Serdecznie zapraszamy dorosłych z dowodami osobistym, młodzież powyżej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi oraz rodziców  z dziećmi  do 13-go roku życia. (5.09.2016)


NOWY ROK SZKOLNY!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, jak co roku życzymy Wszystkim uczniom wytrwałości, cierpliwości w dążeniu do celu i odnajdywania spełnienia w odkrywaniu tajemnic wiedzy oraz radości i pomyślności. Rodzicom życzymy zadowolenia i dumy z osiągnięć dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą. Pracownikom oświaty natomiast życzymy sił, optymizmu, życzliwości i wyrozumiałości oraz docenienia ze strony uczniów i ich rodziców. Wszystkiego dobrego! (1.09.2016)


DĄB BIZNESU 2016

27 sierpnia podczas dorocznej Gali Biznesu, organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, wręczono jak co roku statuetki laureatom konkursów organizownych przez Izbę (Kruszec Biznesu), Gminę Tarnowskie Góry (Śrybny Gwarek), Gminę Radzionków (Spiżowy Jorg), Gminę Świerklaniec (Złotą Grację Biznesu) oraz Gminę Krupski Młyn (Dąb biznesu). Laureatem statuetki „Dąb Biznesu” w 2016 roku została fima Bod-met. Laureatami z kolei nagrody „Kruszec Biznesu 2016” w kategorii firma zostały przedsiębiorstwa Polmet, Amper, Nitroerg, Cafe Silesia, NGplast, Akira, Kancelaria Fortak&Karasiński Radcowie Prawni. Za działalność w sferze usług nagrodzono Restaurację Appassionata, PEC Bytom oraz firmę medyczną Bi-Med. W kategorii wyrób roku nagrodzono firmy Stal-Produkt a w kategorii firma rodzinna przedsiębiorstwa Mazur oraz Kumibex. Kruszec Biznesu z Diamentem trafił do firmy Unimax oraz do firmy Remondis. Wyróżnienie „Śrybny Gwarek”, przyznawane przez Tarnowskie Góry trafiło do restauracji Brick Krakowska 18. Nagrodą „Spiżowy Jorg” uhonorowano Firmę Wielobranżową Mateja Fabian a statuetkę Złota Gracja wręczono PW Willi. Relacja fotograficzna z gali dostępna jest na stronie https://gwarek.com.pl/gwarek/galeria/gala-izby-przemysowo-handlowej-w-tarnowskich-gorach. (1.09.2016)


WARSZTATY LPR

Informujemy, że Gmina Krupski Młyn prowadzi prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn.
Prawidłowo zaplanowane działania rewitalizacyjne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz stymulują większą aktywność społeczną  i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy.
Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Programu Rewitalizacji są konsultacje społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich wyniki, gwarantują ujęcie w dokumencie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej. W związku z powyższym w toku prac związanych z przygotowaniem dokumentu zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy oraz rewitalizacji jej zdegradowanych obszarów.
Lokalny Program Rewitalizacji będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji a także wskazania działań do ich zniwelowania a także narzędziem do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zmierzających do rozwiązywania problemów w delimitowanych częściach Gminy, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
W nawiązaniu do powyższego zapraszam do udziału w warsztatach, które  poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjałów Gminy Krupski Młyn  w ujęciu rewitalizacyjnym. Głównym celem tego spotkania jest opracowanie kompleksowej diagnozy umożliwiającej przeprowadzenie analizy SWOT (mocnych - słabych stron oraz szans - zagrożeń), a także wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, ponadto do wyznaczenia obszarów do rewitalizacji i zaplanowania konkretnych przedsięwzięć.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie.
Zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji i z góry dziękuję za poświęcony czas. (25.08.2016)


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 września 2016 roku do 31 października 2016 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9134/absk2015.pdf
Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do urn udostępnionych w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (23.08.2016)


O ŚKUP W KRUPSKIM MŁYNIE

MZKP w Tarnowskich Górach informuje, że 25 sierpnia br. w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie w godz. 8.00-15.00 będzie można skorzystać z Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP, w celu uzyskania informacji dotyczących autobusowych biletów elektronicznych a także złożenia wniosku na spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP. Serdecznie zapraszamy dorosłych z dowodami osobistym, młodzież powyżej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi, rodziców  z dziećmi  do 13-go roku życia. (23.08.2016)


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 z 5.08.2016 r. dotyczące wystąpienia burz z gradem. Szczegóły ostrzeżenia znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/om78.pdf. (5.08.2016)


NOWA WIATA PRZYSTANKOWA


Informujemy mieszkańców, że Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na przełomie lipca i sierpnia zainstalował na terenie naszej gminy kolejną nową wiatę przystankową. Nowa wiata stanęła na przystanku Słoneczna w Krupskim Młynie. Zdjęcia wszystkich wymienionych przez MZKP wiat znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/155-nowe-wiaty-przystankowe.html (2.08.2016)


KONSULTACJE STRATEGII BIAŁEGO ŚLĄSKA

Szanowni Państwo,
Na zlecenie władz gmin, który podpisały porozumienie w sprawie obszaru funkcjonalnego Białego Śląska od lutego 2016 roku prowadzone były  prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”. Strategia ta z jednej strony ma  integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W wyniku prowadzonych prac, w tym warsztatów strategicznych, prac analitycznych i badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach tworzących obszar Białego Śląska, eksperci wykonawcy zadania - Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowali projekt Strategii. W związku z tym zapraszamy Państwa i informujemy o możliwości zgłoszenia uwag i propozycji do przygotowanego projektu Strategii. Poniżej cała teść projektu Strategii (200 stron) oraz jego streszczenie (42 strony). Uwagi można zgłaszać w terminie do  28 sierpnia 2016 r. droga elektroniczną poprzez poniższy formularz zgłaszania uwag  lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Po zakończeniu konsultacji społecznych, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz korekcie i edycji tekstu zostanie przygotowany ostateczny projekt dokumentu.  
Całość projektu Strategii (200 stron) - http://krupskimlyn.eu/images/pdf/psbs.pdf
Streszczenie projektu Strategii (42 strony) - http://krupskimlyn.eu/images/pdf/psbs42.pdf
Formularz zgłaszania uwag: https://www.interankiety.pl/i/QLWd7EpE
Dokumenty są również dostępne na stronie wykonawcy tj. Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl (2.08.16)


ZAPRASZAMY NA BASEN

Informujemy, że basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie ponownie uruchomiony dziś, tj. 1 sierpnia. Basen, ze względu na konieczność wymiany wody, nieczynny był od 25 do 31 lipca br. Przypominamy, że basen czynny będzie do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00, zaś w soboty i niedziele od 10.00 - 20.00 (za wyjątkiem dni deszczowych i zimnych oraz gdy temperatura powietrza będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza). Opłaty za wstęp:
- bilet dzienny dla dzieci i młodzieży - 2,5 zł.
- bilet dzienny dla osoby dorosłej - 5 zł.
- bilet dzienny rodzinny (2os. dorosłe +1 dziecko) - 10 zł.
- bilet dzienny rodzinny (2os. dorosłe +2 dzieci i więcej) - 12 zł.
Informujemy także, że w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19 na basenie odbywają się zajęcia AQUA AEROBIKU. Koszt zajęć to 5 zł. Zapraszamy !!! (1.08.16)


UJĘTO SPRAWCÓW

Informujemy mieszkańców, że dzięki skutecznym i szybkim działaniom naszej policji udało się ująć sprawców ostatnich zniszczeń na gminnych obiektach - basenie i ciągu pieszo-rowerowym w Krupskim Młynie. Serdecznie dziękujemy za tak sprawną reakcję. Przy okazji, w związku ze zbliżającym się świętem policji, w podziękowaniu za wspaniałą i pełną poświęceń działalność dla dobra, spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców naszych okolic, składamy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komisariatu w Tworogu oraz komendy powiatowej w Tarnowskich Górach życzenia sukcesów w odpowiedzialnej i ciężkiej pracy oraz satysfakcji z poczucia dobrze pełnionej służby.  (12.07.16)


ZNOWU ZNISZCZENIA

Brama na basen, tablica z piktogramami przy zjeżdżalni, lampa w ciągu pieszym pomiędzy transformatorem a kładką pieszo-rowerową, kosz na śmieci i znak drogowy przy przejściu dla pieszych koło transformatora to ofiary nocnych aktów wandalizmu w Krupskim Młynie. Ponawiamy prośbę o informację o sprawcach, którzy zniszczyli przecież nasze wspólne mienie. Informacje prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie lub na posterunek Policji w Tworogu, która o całym zdarzeniu jest  poinformowana. Więcej zdjęć na http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/171-zniszczenia-2016.html. (29.06.16)


BASEN OTWARTY OD 1 LIPCA

Informujemy, że basen w Krupskim Młynie otwarty zostanie 1 lipca br. Od poniedziałku do piątku korzystać będzie można z basenu w godzinach od 11.00 do 19.00, natomiast w soboty i w niedziele do godziny 10.00 do 20.00. Obiekt będzie nieczynny w dni deszczowe i zimne, gdy temperatura powietrza nie przekroczy 16 stopni Celsjusza. Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży uczącej się kosztuje 2,5 zł za cały dzień, natomiast dla dorosłych 5 zł. Bilet rodzinny dla maksymalnie 4 osób (2 osoby dorosłe i 2 dzieci) to wydatek 10 zł a bilet dla rodziny 5 osobowej i większej to koszt 12 zł. Zapraszamy. (29.06.16)


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Brynek z dniem  28 czerwca 2016 roku wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Świniowice i Potempa. Wprowadzenie zakazu wstępu jest spowodowane dużą ilością złamanych i naderwanych drzew, które pojawiły się na terenie tych leśnictw w wyniku burzy jaka przeszła nad terenem nadleśnictwa 25 czerwca. Uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi dlatego konieczne jest wprowadzenia ograniczenia dostępu do tego obszaru. Zakaz jest wprowadzony do odwołania. Podstawę prawną wprowadzenia zakazu stanowi  art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 roku poz. 2100). Nadleśnictwo dokłada wszelkich starań aby jak najszybciej  usunąć zagrożenie. (24.06.16)


ALEKSANDRA ORŁOWSKA LAUREATKĄ FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI

W najbliższą sobotę i niedzielę w TVP 2 retransmitowany będzie 12 finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się 18 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie. Z wokalistkami dwóch grup wiekowych (do i powyżej 16 roku życia) wystąpili Anita Lipnicka, Alicja Majewska, Katarzyna Nosowska, Natalia Przybysz, Mieczysław Szcześniak i Damian Ukeje. Piosenki z repertuaru min. Ireny Santor, Krystyny Prońko, Ewy Bem, Alicji Majewskiej, Beaty Kozidrak, Haliny Mlynkovej, Hanny Banaszak i Ewy Demarczyk dały możliwość zaprezentowania swojego kunsztu wokalnego oraz miłości do muzyki. Oceniającymi zaprezentowane interpretacje były znane i cenione osoby ze świata kultury i sztuki: Monika Kuszyńska, Magdalena Waligórska, Ewa Błaszczyk, Sonia Bohosiewicz, Grzegorz Daukszewicz, Krzysztof Globisz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Włodzimierz Korcz, Wojciech Mazolewski, Leszek Aleksander Moczulski i Ewa Telega. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Niezwykle miło nam poinformować, że III miejsce w grupie wiekowej powyżej 16 roku życia zajęła Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna. Olę  będziemy mogli zobaczyć w transmisji telewizyjnej w niedzielę, 26 czerwca o godzinie 15.15 (TVP2) oraz w sobotę, 2 lipca o godzinie 15.15 (TVP2). Serdecznie gratulujemy.
Informacje o finalistach konkursu znajdują się na stronie festiwalu http://zaczarowana.pl/ w zakładce http://zaczarowana.pl/fzp/edycje/2016/finalisci - http://zaczarowana.pl/fzp/edycje/2016/finalisci/1673,Aleksandra-Orlowska.html.

Relacja z finału znajduje się na stronie http://zaczarowana.pl/fzp/aktualnosci/biezace/1688,Olu-powodzenia-w-Opolu.html. (24.06.16)


HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA II PÓŁROCZE 2016 ROKU

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci na II półrocze 2016 roku. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/krupa22016.pdf, dla Potępy pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/potepa22016.pdf a dla Ziętka pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zietek22016.pdf. (23.06.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn”, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia drugiej ankiety, która będzie podstawą do określenia problemów występujących na obszarze gminy oraz wskazania działań do ich zniwelowania. Zebrane dane ankietowe będą elementem pogłębionej diagnozy sytuacji kryzysowej, która jest podstawą do wyznaczenia (delimitacji) strategicznych obszarów rewitalizacji gminy. Ankieta dostępna jest pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10186/ankieta2lpr.pdf. Z kolei pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1650&mod=site&id=1650 znajdują się wszystkie dane dotyczące przygotowania planu rewitalizacji dla naszej gminy.(22.06.16)


KONKURS

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje Konkurs pod hasłem "Sekap i Orsip - w świecie e-usług". Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą formularza konkursowego. Czas trwania konkursu: 7-30 czerwca 2016 r. Na pytania można odpowiedzieć w dowolnym momencie. Szczegóły znajdują sie pod adresem http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_konkurs. (22.06.16)


PNEUMOKOKOM MÓWIMY: SZCZEPIMY!!!

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu publikujemy informację na temat kampanii: „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” skierowanej do rodziców celem podniesienia ich wiedzy na temat pneumokoków. Ulotka znajduje się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pneumo16.pdf natomiast informacja na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pneumo216.pdf.(20.06.16)


GRUPA KRUPA - MISJA SOPOĆKO 2016 !

10 czerwca z Krupskiego Młyna Młyna wyruszyła po raz czwarty rowerowa wyprawa Grupy Krupa. W czasie Misji Sopoćko od 10 do 26 czerwca 2016 r. rowerzyści planują dotrzeć do Estonii poprzez Litwę i Łotwę. Na szklaku uczestników wyprawy znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, Katedra Świętego Jakuba w Rydze oraz Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinie. Długość trasy to około 1500 km. Relacje z wyprawy dostępne są na stronie https://pl-pl.facebook.com/grupa.krupa. Powodzenia! (11.06.2016)


ODKOMARZANIE

Informujemy, że 10 czerwca 2016 r. w godzinach 16:00-23:00 zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania. Szczegóły znajdują się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/oglkomar.pdf.(9.06.16)


BILETY AUTOBUSOWE NA NOWO

W związku z wycofywaniem papierowych biletów uprawniających do przejazdu autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/oglskup.pdf publikujemy informację MZKP w Tarnowskich Górach o wdrażaniu systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).(30.05.16)


UROCZYSTA SESJA RADY GMINY


24 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Krupski Młyn z okazji 25 rocznicy powstania Gminy Krupski Młyn. Na uroczystość zaproszeni zostali min. członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Krupskim Młynie, którzy swoim zaangażowaniem i działaniem doprowadzili do powstania naszej Małej Ojczyzny, radni wszystkich 7 kadencji czy pierwszy Wójt Gminy p. Tomasz Wojtczak. 22 grudnia 1990 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie o utworzeniu z dniem 2 kwietnia 1991 roku gminy Krupski Młyn. Tym samym, po 14 latach od likwidacji pierwszej, powstałej w 1973 roku gminy Krupski Młyn powróciła ona na mapę administracyjną Polski. Podczas uroczystości osobom, dzięki którym cieszymy się dziś samorządnością wręczone zostały pamiątkowe, jubileuszowe medale. Gospodarzami uroczystości byli Przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn p. Róża Ochman-Szyguła oraz Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. W czasie sesji głos zabrali gospodarze wydarzenia oraz zaproszeni goście - p. Piotr Budzisz, który był jednym z inicjatorów powstania gminy, członkiem Komitetu Obywatelskiego a później radnym Rady Gminy, pierwszy Wójt Gminy p. Tomasz Wojtczak, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego p. Andrzej Elwart a także wójtowie gmin Tworóg, p. Eugeniusz Gwóźdź, Zbrosławic, p. Wiesław Olszewski i Ożarowic, p. Grzegorz Czapla. Dopełnieniem uroczystości był występ zespołu Todo Art Trio oraz poczęstunek. W związku z jubileuszem 28 maja 2016 roku  w Kościele pw. św. Józefa w Krupskim Młynie odprawiona zostałą także msza św. w intencji Gminy i jej mieszkańców. Zdjęcia z Sesji znajdują się pod adresem internetowym http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/170-sesja-jubileuszowa.html, natomiast obszerna dokumentacja fotograficzna znajduje się pod adresem internetowym https://drive.google.com/folderview?id=0B0iRbfAvGskGeXZvSnhueUJDU2M&usp=sharing. Zapraszamy także do lektury jubileuszowego numeru Nowin Zielonej Gminy, który dostępny jest pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/specjalny.html. (25.05.16)


AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 19.05.- 28.05.2016 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (18.05.16)


ZDJĘCIA Z DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze zdjęciami  z Dni Krupskiego Młyna. Autorką zdjęć jest pani Klaudia Kopyciok. Zdjęcia z amfiteatru znajdują się na stronie: https://photos.google.com/share/AF1QipOBdsIp9KqZYKAaHuCFmF77GGadFsVT10v0S8D6BFk-rmZQGrak35UWZxWG0_siLA?key=aHlzU1hTdGtXMUdoSks5MlpqTjJtVTZHMENCV0ln, natomiast zdjęcia ze zlotu motocyklowego na stronach  https://photos.google.com/share/AF1QipMDCyJVCmURXkcl8PBqTabdKZifbak2Wm-oOOfqeYkeEaVpB60KzIc1YYQaEohqCQ?key=RVdKMHNNUm5pUC1OWVFSMnBNVVMyUnBvSndydmpB i https://photos.google.com/share/AF1QipPMWoNZP-0eYAWnjEN6Vtlus0w9wzaYKKqyv-O9z_rSdc0u_3Am_-2NdZglrxSHqg?key=YUdjVlA5YTc5ZzRsWmxvYUppQWhfdkh4Z05RQWZR (18.05.16)


BEZPŁATNE WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Ruszyła rekrutacja na pierwsze warsztaty:  Google AdWords. Warsztaty w Katowicach, 21.05.2016r. Tematy , terminy i miejsca znajdziecie na naszej stronie: http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_wr.  Nabór na kolejne warsztaty będzie opublikowany do końca przyszłego tygodnia. Ilość miejsc ograniczona. (18.05.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W marcu br. Gmina Krupski Młyn przystąpiła do opracowania dokumentu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn do 2022 roku”. Dokument powyższy będzie pomocny w ubieganiu się o środki unijne z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wypełnienia ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych. Wypełnioną ankietę prosimy składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 24 maja 2016 roku. Ankieta i wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji gminy Krupski Młyn znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1650&mod=site&id=1650. (10.05.16)


ZBIÓRKA ODPADÓW SPECJALNYCH

Informujemy, że 16 i 17 maja odbędzie się na terenie naszej gminy zbiórka odpadów specjalnych. Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zos16.pdf. (10.05.16)


PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się swoimi pomysłami i którzy zorganizowali tegoroczne gminne święto - prywatnym osobom oraz pracownikom naszych rodzimych szkół i przedszkoli, jednostek kulturalnych, organizacji społecznych i sportowych a także darczyńcom i sponsorom. Informuję także, że krótka relacja wraz z dokumentacją zdjęciową zamieszczona zostanie w ciągu najbliższych dni.  Wójt Gminy Jan Murowski (6.05.16)


KONSULTACJE PROJEKTU STATUTU OSIEDLA ZIĘTEK

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XVII/123/16 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu statutu Osiedla Ziętek Wójt Gminy Krupski Młyn informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu mieszkańcom Osiedla Ziętek projektu Statutu Osiedla Ziętek. Z projektem statutu można się zapoznać w ciągu dwóch tygodni w Urzędzie Gminy Krupski Młyn i  Świetlicy Osiedla Ziętek oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1366&menu=&mod=site&id=1366&rok=&miesiac=&id=1647&t=1647. (4.05.16)


DZIEŃ WOLNY

Informujemy, że dzień 2 maja 2016 r. (poniedziałek) jest dla Urzędu Gminy Krupski Młyn dniem wolnym od pracy. (28.04.16)


CUPRUM LUBIN W KRUPSKIM MŁYNIE


25 kwietnia gościliśmy w naszej gminie występujący w Plus Lidze zespół Cuprum Lubin. Siatkarze, wśród których są reprezentanci Polski, Niemiec czy Estonii zgromadzili na hali sportowej w Krupskim Młynie licznych miłośników siatkówki. Zawodnicy z Lubina po rozgrzewce rozegrali mecze z drużynami dziewcząt i chłopców - uczniów  gimnazjum, absolwentów gimnazjum oraz amatorów. Po spotkaniu zawodnicy lubińskiego klubu odpowiadali na pytania,  rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Wydarzenie zorganizowane przez Zakłady Nitroerg oraz Gminę Krupski Młyn było częścią obchodów 145 lecia zakładu oraz tegorocznych Dni Krupskiego Młyna. Zdjęcia ze spotkania znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/169-cuprum.html a także na stronach https://photos.google.com/share/AF1QipPrrbYFwI4O0CRLxD2nNlC6s3RJkff1ZWyEz4na4twmFwOXATxYfiFG74TIkeXHHg?key=OGU1eFFUQXZtRlFnemhKbEh3ZnhNWkZSMWxhYjRB i https://photos.google.com/share/AF1QipPFGYPfVShyRVCUQQKsAwrbXxw2UNz7pBKV3AZPi6g7sMGDd8d0NwPdkWu3y3TFgQ?key=VW9MeDVzYTVwck9YNEF2TkJjYjVRTm8yS2x3dzNR
(28.04.16)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA 2016!

Zapraszamy na kolejne święto Naszej Gminy. Szczegóły znajdują się na plakatach pod adresami http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm162.pdf, http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zm16.pdf oraz http://krupskimlyn.eu/images/pdf/cuprum.pdf. (18.04.16)


DOSTAWA WODY DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców ogródków działkowych, iż w dniach 16-20.04.2016 r., zostanie wznawiana dostawa wody do ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn, wszystkie rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV. Dostawa wody w w/w terminie uzależniona będzie od szczelności sieci wodociągowej.
Ewentualne awarie powstałe podczas wznowienia dostawy wody proszę zgłaszać pod nr telefonu 609-364-217.
Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem rozliczania dostarczonej wody do ogródka na podstawie wodomierza jest konieczność jego instalacji na punkcie czerpalnym przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego, tj. przed wznowieniem dostawy wody do ogródków działkowych, nie później jak do 15 kwietnia danego roku. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być zaplombowany plombą Urzędu Gminy Krupski Młyn. Konieczność plombowania należy zgłosić instalatorowi, tj. Panu Józefowi Gałuszce 609-364-217. (15.04.16)


STRATEGIA BIAŁEGO ŚLĄSKA

Od początku roku prowadzone są prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”. Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie, Gmina Boronów, Gmina Ciasna, Gmina Herby, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina Krupski Młyn, Gmina Pawonków, Gmina Tworóg, Miasto i Gmina Woźniki, Gmina Świerklaniec i Gmina Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Położenie oraz potencjał społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Białego Śląska powoduje, iż  stanowi on istotne ogniwo w procesach rozwoju całego województwa śląskiego. Rezultatem prowadzonych prac ma być wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań i zadań na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Na obecnym etapie prac zapraszamy mieszkańców, w tym młodzież oraz przedsiębiorców do udziału w badaniach ankietowych. Przygotowane ankiety służą rozpoznaniu opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat jakości życia oraz warunków inwestycyjnych i określeniu proponowanych kierunków rozwoju obszaru Białego Śląska,  którego elementem jest nasza gmina.
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą oraz podzielenie się własnymi pomysłami  i potrzebami.
Wykonawcą zadania jest Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku działająca na zlecenie władz gmin tworzących obszar Białego Śląska tj. Bytom, Kalety, Miasteczko Śląskie, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Radzionków, Tarnowskie Góry, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Ankiety można wypełniać do 12 kwietnia 2016r.
Dziękujemy serdecznie za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Ankieta dla mieszkańców: https://www.interankiety.pl/interankieta/21f6bb43a834177ef81ba41048de737c
Ankieta dla uczniów/studentów: https://www.interankiety.pl/interankieta/ddd6985b6cb3daad58e5c275c7a6ca98
Ankieta dla przedsiębiorców: https://www.interankiety.pl/interankieta/d25b8d0e0a304377a6e52c4be7da28e4
Bieżące informacje o procesie przygotowania Strategii dostępne są na stronie wykonawcy Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl. (11.03.16)


KONSULTACJE W/S BUDWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Informujemy, że 11 marca br. rozpoczęły się konsultacje w sprawie konieczności budowy kanału technologicznego w ramach inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn". Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kanalmic.pdf. (11.03.16)


STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Informujemy, że na stronie http://www.krupskimlyn.eu/index2.php?Itemid=135 dostępna jest przyjęta Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026 wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem. (10.03.16)POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI ARCHIWALNE
 

LPR

DOFINASOWANIA

Szczegóły realizacji zadania
Przez sport do zdrowia - modernizacja
lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
poprzez modernizację gospodarki
ściekowej polegającej na modernizacji
i budowie oczyszczalni ścieków wraz
z systemem kanalizacji sanitarnej

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja centralnego placu wsi
Potępa w gminie Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Budowa strony internetowej
w ramach projektu
„www Niezwykła Gmina Krupski Młyn”

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Potępie – Odmuchowie

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Przebudowa placu zabaw,
ciągów pieszych i skweru
w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
przy ulicy Zawadzkiego 3
w Krupskim Młynie
wraz z budową miejsc postojowych

Szczegóły realizacji zadania
Gmina Krupski Młyn - natura i kultura.
Druk albumu monograficznego

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup tablic
informacyjnych, banerów informacyjnych
oraz map na potrzeby Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup i montaż
witaczy na terenie Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Stworzenie strefy sportu
i rekreacji w Potępie

Szczegóły realizacji zadania
Poprawa efektywności, jakości
i przejrzystości JST
Powiatu Tarnogórskiego

Szczegóły realizacji zadania
Szansa na równy start

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Krupski Młyn

Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

Szczegóły realizacji zadania
Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącą

FILM PROMOCYJNY

Nowiny Zielonej Gminy

TURYSTYCZNA MAPA GMINY

MAPA GMINY - GEO PORTAL

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

ADOPCJA ZWIERZĄT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-12-08
USD 4,1107 -0,39%
EUR 4,4401 +0,38%
CHF 4,0917 +0,16%
GBP 5,2126 +0,33%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form