Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):
WOLNA WIGILIA

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. (19.12.14)


ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW MZKP

W załączeniu przekazujemy mieszkańcom pismo i załączniki dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji MZKP w okresie świątecznym. Pismo 1. Pismo 2. Pismo 3. Pismo 4. (17.12.14)


PKS W KRUPSKIM MŁYNIE

Informujemy mieszkańców, że Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu zamierza uruchomić komunikację autobusową na trasie Lubliniec-Gliwice-Lubliniec przez Krupski Młyn, Tworóg, Brynek i Pyskowice. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy i zachęcamy do oddania licznych głosów. (15.12.14)


UWAGA! W załączeniu, w związku z prognozowanym wzrostem prędkości wiatru przekazujemy mieszkańcom  komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. (10.12.14)


W związku z przystąpieniem przez Bank Żywności w Częstochowie do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomocy żywnościowej 2014-2020 zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w procedurze wyłonienia lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) na terenie Gminy Krupski Młyn. Więcej informacji TU. (5.12.2014)


LGD Spichlerz Górnego Śląska wdrożył aplikację mobilną pn. „Spichlerz Górnego Śląska”. Szczegóły znajdują się TUTAJ. (4.12.2014)


1 grudnia 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można w zakładce Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych. (1.12.2014)


OGŁOSZENIE
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krupski Młyn uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków dotyczących studium. Ze szczegółami można zapoznać się TU. (1.12.2014)


UWAGA!
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ  SZANSY NA ZDOBYCIE DOFINANSOWANIA DO 90% Z PILOTAŻOWEGO PROJEKTU W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZE SŁOŃCA NA WŁASNE POTRZEBY), ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KRUPSKI MŁYN NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 25 LISTOPADA 2014 ROKU O GODZINIE 18.00 W DOMU KULTURY POTĘPIE. NA SPOTKANIU PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ SZCZEGÓŁY PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ WYMOGI I MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA.
(24.11.2014)


WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z wynikami wyborów Wójta Gminy oraz Radnych Rady Gminy Krupski Młyn. Szczegóły TUTAJ.(19.11.2014)


Poniżej przedstawiamy film "Spacerkiem po Kasynie", prezentujący obecny stan zmodernizowanego budynku byłego Kasyna. Zapraszamy do oglądania.


INFORMACJA
Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014r. (poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 16.00 pełniony będzie wyłącznie dyżur wyborczy. Jednocześnie informujemy, iż dzień 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. 


4 października na terenie Oczka w Krupskim Młynie odbył się festyn "Krupskomłyński Kogel Mogel", zorganizowany przez Regionalne Ognisko Historyczne w Krupskim Młynie, GOKSiR oraz Gminę Krupski Młyn. Wydarzenie obfitujące w atrakcje sportowe i kulturalne - z występem Katarzyny Skrzyneckiej, koncertem zespołu Alcoholica oraz z przedstawieniem ''Twoje Pocałunki Mołotowa'' w wykonaniu Ewy Gorzelak i Zbigniewa Dziducha zgromadziło licznych widzów. Wszystkich organizatorom oraz tym, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy dziękujemy. Fotografie dokumentujące festyn znaleźć można TU.(24.10.2014)


W załączeniu przekazujemy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dotyczące wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.(24.10.2014)


OGŁOSZENIE

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2014 r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2014 r. (Wszystkich Świętych- sobota) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych; 2 listopada 2014 r. (Dzień Zaduszny-niedziela) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta; 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) wg rozkładów obowiązujących na dni robocze szkolne; 11 listopada 2014 r. (Święto Niepodległości - wtorek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.(22.10.2014)


INFORMACJA

Przekazujemy zainteresowanym mieszkańcom informacje dotyczące odcięcia dostawy wody do ogródków działkowych (TUTAJ) oraz o obowiązkach ciążących na właścicielach zwierząt domowych (TUTAJ). (1.10.2014)


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy, Regionalne Ognisko Historyczne oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie zapraszają wszystkich mieszkańców w sobotę, 4 października na festyn “KRUPSKI KOGEL-MOGEL – CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji LGD "Spichlerz Górnego Śląska". Szczegółowy program znajduje się w ZAŁĄCZENIU. (25.09.2014)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w I POWIATOWYM RAJDZIE MŁODYCH KIEROWCÓW, który odbędzie się 5 października w Tarnowskich Górach. Szczegóły na plakacie. (18.09.2014)


ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy mieszkańców, że od 29 września do 4 października odbędzie się na terenie naszej gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych. Szczegóły podstawienia kontenerów w poszczególnych miejscach znajdują się TUTAJ. (18.09.2014)


UWAGA!

Informujemy, że dzisiaj, 15 września staw w Krupskim Młynie zarybiony zostanie  linem i amurem. W związku z tym na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. (15.09.2014)


W związku z prowadzonym remontem DK 11 pomiędzy Tworogiem a Pustą Kuźnicą do katowickiego oddziału Generalnej DDKiA wystosowane zostało pismo w sprawie zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem na drogach przebiegających przez naszą gminę. Pismo to przesłano do wiadomości Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach oraz do redakcji "Gwarka" i "Dziennika Zachodniego". Z treścią pisma zapoznać można się TUTAJ. (12.09.2014)


Dnia 20.09.2014 roku odbędą się I Otwarte Mistrzostwa w Grzybobraniu, na które serdecznie zapraszają organizatorzy Urząd Gminy Tworóg, Ranczo Baranówka oraz Lasy Państwowe. Regulamin zawodów można przeczytać tutaj(5.09.2014)


Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „WIKING” przy ZSTI w Gliwicach  zaprasza na XIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Małą Panwią. Termin spływu to 12-14.09.2014 roku a szczegóły można zobaczyć na plakacie(5.09.2014)


W dniach 5-7.09.2014 roku odbędzie się 60 Rajd Wisły podczas, którego na sobotę zaplanowano pokaz udzielania pierwszej pomocy, który uświetnią nasi Młodzi  Ratownicy Zielonej Gminy Krupski Młyn.  Szczegóły na plakacie oraz stronie internetowej rajdu(2.09.2014)


Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2014 r.” tj w dniach 5,6,7.09.2014 r. obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego ruchu. Zmienioną organizację ruchu dla poszczególnych linii autobusowych w czasie przemarszu pochodu przedstawiamy w załączniku(27.08.2014)


Wiaty przystankowe
W związku z realizacją inwestycji przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na dostawę i montaż wiat przystankowych informujmy, że na przełomie lipca i sierpnia zainstalowano na terenie naszej gminy 2 nowe wiaty - w Krupskim Młynie przy rondzie oraz w Ziętku. Fotografie wiat TUTAJ (25.08.2014)


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem,  prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych pragniemy objąć wsparciem pracodawców zatrudniających bądź chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia(21.08.2014)


Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Elementem programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu. Do wglądu program oraz uzasadnienie(20.08.2014)


Zastępca Burmistrza miasta Tarnowskie Góry zaprasza na „XI Tarnogórski Bieg Siedlaczka”, który odbędzie się w dniu 6 września 2014 roku w parku miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego. Wszystkie szczegóły tutaj(18.08.2014)


Informacja nt. usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych świadczonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej w naszej gminie. Dodatkowo skarga oraz wniosek Caritasu Diecezji Gliwickiej jak również odpowiedź prezesa NFZ. (1.07.2014 - aktualizacja 12.08.2014)


UWAGA!
Od 9 sierpnia (sobota) ponownie zapraszamy na basen w Krupskim Młynie! Informujemy ponadto, że w niecce basenu znaleziono obrączkę męską. O szczegóły prosimy pytać u ratowników na basenie.
(8.08.2014)


UWAGA!
Informujemy mieszkańców, że od 5 sierpnia (wtorek) do odwołania basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie nieczynny, ze względu na konieczność wymiany wody. Za utrudnienia przepraszamy. (5.08.2014)


Jak można zauważyć, przełom czerwca i lipca to okres realizacji kolejnych inwestycji na terenie naszej Gminy. Na Osiedlu Ziętek w tamach projektu "Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek" współfinansowanego ze środków unijnych (PROW) modernizowany jest placu zabaw oraz wykonywane są chodniki (szczegóły TU). W Krupskim Młynie modernizowany jest budynek przy ul. Zawadzkiego 3 oraz budowany jest parking przeznaczony dla osób korzystających z oferty GOKSiR, GBP, GOPS i Przedszkola w Krupskim Młynie w ramach inwestycji "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową miejsc postojowych" także współfinansowanej ze środków PROW (szczegóły TU). W budynku przy ul. Głównej 5 (sala posiedzeń Rady Gminy) wymieniana jest podłoga w holu, cyklinowana jest podłoga w sali głównej, modernizowana jest toaleta i pomieszczenie gospodarcze, odgrzybiane i malowane są ściany piwnic, wymieniana jest stolarka drzwiowa, wykonywane jest miejscowe odwodnienie budynku, wykonywane są prace w ramach zadaszenia podjazdu do budynku oraz elewacji (zdjęcia TU). W ramach prac inwestycyjnych rozpoczęła się także I część modernizacji budynku Urzędu Gminy, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej (ZDJĘCIA). Zwieńczeniem letnich inwestycji jest ogłoszony 16 lipca przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Potępie i kanalizacji na Osiedlu Ziętek. Termin składania ofert mija 31 lipca. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie prac to II połowa sierpnia. (23.07.2014)


W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach informujemy, iż z dniem 1.01.2012 roku część zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), na mocy zawartego porozumienia, przejęło Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach, mieszczące się na ul. Górniczej 36. Mając na uwadze fakt, iż funkcję nadzorującego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, wszelką korespondencję kierowaną do PCZK należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach , Biuro Bezpieczeństwa Publicznego ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „PCZK”. (23.07.2014)


Odkomarzanie

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców Gminy Krupski Młyn, iż w dniach 17-18.07.2014 roku tj. czwartek, piątek po godzinie 16:00 zostanie przeprowadzony zabieg odkomarzania przez firmę DERTEX DDD z Jaworza. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, w podanym terminie , zabieg zostanie przełożony. (8.07.2014)


 


POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI
 

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącą

Nowiny Zielonej Gminy

 

MAPA GMINY

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GOKSiR

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-12-19
USD 3,4791 +1,05%
EUR 4,2705 +0,80%
CHF 3,5483 +0,83%
GBP 5,4450 +1,22%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form