Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym (od 28 kwietnia do 26 maja br.). Sprawozdanie dostępne jest pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/szom515.pdf. (27.05.2015)


NOWA KADENCJA ŁAWNIKÓW

W związku z rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencją ławników, Rada Gminy Krupski Młyn powinna wybrać do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach 1 ławnika, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w  Tarnowskich Górach  4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/lawnicy15.pdf. (26.05.2015)


WÓJT GMINY UHONOROWANY

15 maja w Zabrzu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Wójt Gminy Jan Murowski nagrodzony został statuetką dla Wieloletnich Samorządowców za pełnienie funkcji wójta przez co najmniej 4 kadencje. Serdecznie gratulujemy. (25.05.2015)


INWESTYCJE W NITROERGU

13 maja w Zakładzie NITROERG w Bieruniu odbyło się uroczyste otwarcie najnowocześniejszej w Europie linii produkującej emulsyjne materiały wybuchowe. Koszt budowy sięgnął 18 mln złotych. W uroczystość otwarcia oprócz Prezesa Zarządu Nitroergu Józefa Duliana uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, wojewoda śląski Piotr Litwa, członek zarządu województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, prezes KGHM Polska Miedź Herbert Wirth oraz Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. Zakład Nitroerg wchodząc w skład KGHM Polska Miedź znajduje się w okresie kompleksowej modernizacji procesów produkcyjnych i technologii, w skład których wchodzą planowane inwestycje związane z produkcją dodatków do paliw. Dzięki temu także część zakładów znajdująca się w naszej gminie zostanie unowocześniona i zwiększy się jej konkurencyjność i szanse dalszego rozwoju. Zdjęcia z uroczystości znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/160-nitroerg.html. (25.05.2015)


ZBIÓRKA ODPADÓW SPECJALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Informujemy mieszkańców, że zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych na terenie gminy Krupski Młyn odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2015. Szczegółowy harmonogram znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zon15.pdf. (18.05.2015)


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE CMENTARZA

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie dotyczące wprowadzenia nowych stawek opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym. Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kwacme.pdf. (18.05.2015)


SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, że na terenie Gminy Krupski Młyn zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień psów przeciw wściekliźnie.
H a r m o n o g r a m  s z c z e p i e ń:
1. 14.05.2015 o godz. 16.30-18.30 – Potępa
2. 14.05.2015 o godz. 18.45-19.00 – Żyłka
3. 15.05.2015 o godz. 16.30-17.15 – Krupski Młyn – piekarnia
4. 15.05.2015 o godz. 17.20-18.00 – Krupski Młyn – poczta
5. 15.05.2015 o godz. 18.l15-19.00 – Kolonia Ziętek
Jednocześnie przypominamy o obowiązku wniesienia z góry bez wezwania opłaty od posiadania psa w wysokości 22,00 zł  do dnia 15 czerwca 2015 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty nabycia psa, wynikającym z Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLIX/406/14 z 28.10.2014 r. (12.05.2015)


PO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2015. Początkowym etapem jest wyłonienie lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) na terenie naszej gminy. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: ogłoszeniem (adres dostępu: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/opl.pdf) oraz wnioskiem (adres dostępu: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/wopl.pdf). Zapraszamy (7.05.2015)


KREATOR MIEJSC PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Konkurs trwa do 29 maja. Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ipkmp.pdf. (6.05.2015)


POWIATOWY RAJD MŁODYCH KIEROWCÓW

6 czerwca 2015 roku Automobilklub Śląski wraz z Automobilklubem Tarnogórskim organizuje II Powiatowy Rajd Młodych Kierowców, o zasięgu regionalnym. Rajd popularyzować będzie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form aktywności społecznej zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży. Rajd rozgrywany będzie min. na terenie naszej Gminy. Szczegóły dotyczące rajdu dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rajd15.pdf. (6.05.2015)


BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski zaprasza na spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem 17 maja o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. Wydarzenie, realizowane razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowane jest do wszystkich starszych osób, które zainteresowane są utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej. Szczegóły znaleźć można pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/kozak.jpg. (6.05.2015)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Zapraszamy mieszkańców na kolejne obchody Dni Krupskiego Młyna. Program naszego gminnego święta znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm152.pdf. (27.04.2015)


SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 24.04.- 03.05.2015 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (23.04.2015)


SPALONY PRZYSTANEK

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny doszło na terenie naszej gminy do bezmyślnego i po prostu głupiego aktu wandalizmu - spalony został przystanek autobusowy koło Ośrodka Zdrowia. Przystanek, zgodnie z informacjami Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, który jest właścicielem wiaty przystankowej zostanie wymieniony, natomiast dokumentacja fotograficzna i dokumentacja z monitoringu, którym objęty jest teren pętli autobusowej przekazany zostanie Policji. Prosimy jednocześnie osoby, którym na sercu leży jakość otoczenia i którzy odczuwają współodpowiedzialność za służące nam mienie, posiadające informacje o sprawcach podpalenia, o kontakt z odpowiednimi służbami (Policją lub Urzędem Gminy). Zdjęcia spalonego przystanku znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/158-spalony-przystanek.html. (20.04.2015)


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

11 kwietnia w świetlicy OSP Florian Strzybnica,odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Miło nam poinformować, że dh. Julia Szwaracka w swojej grupie wiekowej (gimnazjum) zdobyła 1 miejsce i będzie reprezentować OSP Krupski Młyn na szczeblu wojewódzkim 25 kwietnia w Siewierzu. W powiatowych eliminacjach brał także udział dh. Wojciech Nowak w grupie wiekowej podstawówka. Gratulujemy. (16.04.2015)


GALA WOLONTARIATU

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców „Spichlerza” do udziału w Gali Wolontariatu, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 roku w Restauracji „Leśna Perła” w Rudzińcu. Szczegóły znajdują się pod adresem http://spichlerz.org.pl/gala-wolontariatu-23-kwietnia-2015/#more-7406. (8.04.2015)ZMIANY W RACHUNKACH FIRMY TAURON

Na prośbę firmy Tauron przekazujemy mieszkańcom materiały zawierające informacje o wprowadzanych przez Tauron zmianach w rachunkach za energię elektryczną. Do najważniejszych należą zmiana numeru Klienta oraz konta bankowego do wpłat za energię, jak również zmiana ilości otrzymywanych blankietów. Zapoznanie się z tymi informacjami jest kluczowe, aby prawidłowo opłacać rachunki za prąd. Tauron podkreśla, że wprowadzane przez firmę zmiany nie wymagają podpisywania żadnych umów, o czym także informują przekazane materiały. Firma obawia się i jednocześnie przestrzega, że sytuacja ta może zostać wykorzystana przez oszustów do przekazywania Klientom fałszywych informacji i namawiania do składania podpisów na umowach, które nie są umowami z Tauronem. Informacje dostępne są pod linkiem http://krupskimlyn.eu/images/stories/faktau.jpg (3.04.2015)


OFERTA CARITAS

W załączeniu - http://krupskimlyn.eu/images/stories/ofcar.jpg - prezentujemy ofertę rehabilitacji w gabinecie w Krupskim Młynie, prowadzonym przez Caritas. Zapraszamy! (3.04.2015)


NOWE OPŁATY ZA HALĘ SPORTOWĄ

9 marca 2015 roku Wójt Gminy Krupski Młyn podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie. Odpłatność za wynajem hali dla drużyn z terenu gminy Krupski Młyn wynosi 30 złotych za godzinę. Wynajęcie hali dla drużyn spoza terenu gminy Krupski Młyn kosztuje 50 złotych na godzinę. Wynajem hali na grę w badmintona i tenisa ziemnego kosztuje z kolei 20 złotych na godzinę. Koszt wejścia jednorazowego na siłownię wynosi 8 złotych na godzinę, karnetu tygodniowego (imiennego) - 15 złotych a karnetu miesięcznego (imiennego) - 50 złotych. Zapraszamy (18.03.2015)


NOWY SOŁTYS I RADA SOŁECKA

17 marca 2015 roku w Potępie odbyło się zebranie wiejskie na którym, między innymi, wybrany został Sołtys oraz Rada Sołecka. Nowym sołtysem ponownie wybrany został Andrzej Janus, który otrzymał 50 głosów. Do Rady Sołeckiej weszli Małgorzata Dawczak (otrzymała 49 głosów), Krzysztof Pilarski (otrzymał 50 głosów), Andrzej Sobota (otrzymał 47 głosów) i Ryszard Kopeć (48 głosów). Serdecznie gratulujemy!(17.03.2015)


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2015 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.

Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie www.krupskimlyn.eu oraz www.bip.krupskimlyn.pl pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9134/absk2015.pdf
Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do urn udostępnionych w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (17.03.2015)


KONKURS

Informujemy, że pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9110/ogosyenie-dzrektor.pdf opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. (6.03.2015)


BADANIE EWALUACYJNE LGD SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA

W związku z badaniem ewaluacyjnym LGD „Spichlerz Górnego Śląska” prosi o wypełnienie, najpóźniej do 8 marca 2015r, anonimowych ankiet dotyczących funkcjonowania Grupy. Wypełnienie ankiet zajmuje kilka minut. Link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru działania LGD to http://moje-ankiety.pl/respond-73420.html. Ankieta skierowana do partnerów Fundacji znajduje się z kolei pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-73419.html. (3.03.2015)


NIE TYLKO KWIATY

Automobilklub Tarnogórski wraz z Akademią Bezpiecznej Jazdy Lanette Z. Łacisza zaprasza do skorzystania z oferty uczestnictwa w organizowanych 7 i 8 marca 2015 roku warsztatch dla kobiet doskonalących technikę jazdy samochodem. Warsztaty organizowane z okazji Dnia Kobiet odbędą się pod hasłem „By zawsze bezpiecznie do nas wracały”. Szczegóły pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dki.pdf. (2.03.2015)


DOTACJA NA PANELE FOTOWOLTAICZNE cd.

W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Wójt Gminy Krupski Młyn zaprasza mieszkańców gminy Krupski Młyn do zgłaszanie swojego udziału w projekcie. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 27 lutego 2015 roku do godziny 14.00 do sekretariatu, deklaracji udziału w projekcie. Deklaracja dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.krupskimlyn.eu pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dekla.pdf oraz na stronie www.semperpower.pl pod adresem http://semperpower.pl/fotowoltaika_w_gminie_krupski_mlyn.php. Po dostarczeniu deklaracji w celu określenia warunków montażu instalacji z chętnymi skontaktuje się firma przygotowująca dokumentacje techniczną projektu.

Osoby, które złożyły wcześniej Ankietę uczestnictwa w programie dotacji nie muszą wypełniać deklaracji - zostanie im ona dostarczona podczas wizyty firmy przygotowującej dokumentację techniczną. (20.02.2015)

UWAGA, jeżeli nie jesteście Państwo w stanie dostarczyć  deklaracji osobiście do Urzędu Gminy, wystarczy tylko wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem http://krupskimlyn.semperpower.pl/(aktualizacja 23.02.2015)


MŁYN NA SPRZEDAŻ

Informujemy, że właściciel obiektu noclegowo-restauracyjnego "Młyn" złożył ofertę sprzedaży nieruchomości. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/hotelmlyn.pdf. Zainteresowanych zachęcamy (19.02.2015)


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski zaprasza mieszkańców Krupskiego Młyna na bezpłatne porady prawne 11 marca 2015 r. (środa) w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie. Porad udzielać będzie adwokat Mariusz Kupny. Prosimy o wcześniejszą rezerwację godziny osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr 32 285 70 16. Plakat do pobrania pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/ppp.jpg. Serdecznie zapraszamy! (18.02.2015)

 


Poniżej przedstawiamy film "Spacerkiem po Kasynie", prezentujący obecny stan zmodernizowanego budynku byłego Kasyna. Zapraszamy do oglądania.

 POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI
 

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącą

FILM PROMOCYJNY

Nowiny Zielonej Gminy

 

ADOPCJA ZWIERZĄT

MAPA GMINY

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GOKSiR

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

OGŁOSZENIE

Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo Konferencyjnego „Dwór Prawdzica” wraz z basenem w Krupskim Młynie

Poniżej przedstawiamy film "Spacerkiem po Kasynie", prezentujący obecny stan budynku

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-05-29
USD 3,7671 -0,49%
EUR 4,1301 -0,28%
CHF 3,9910 -0,26%
GBP 5,7590 -0,81%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form